Ugdymas

Dirbu su įvairaus amžiaus moksleiviais bei suaugusiaisiais. Padedu įtvirtinti žinias, pasiruošti laikyti egzaminus, atlikti namų darbų užduotis. Dirbame pagal kiekvieno tempą ir galimybes – taip, kad būtų matyti rezultatas.
Esu lietuvių kalbos specialistė, baigusi specialiosios pedagogikos ir psichologijos mokymus, užsiėmimus vedu ir mokymosi, dėmesio koncentracijos problemų ar sutrikimų turintiems vaikams. 

Mano mokiniai – tai ne tik tie, kuriems sunkiau sekasi. Tai tie, kurie nori žinoti dar daugiau.
Darbo specifika – atsižvelgdama į kiekvieno mokinio galimybes ir poreikius, sudarau mokymosi programą, parenku ir paruošiu užduotis. Didelę užsiėmimų dalį sudaro interaktyvių užduočių atlikimas, vizualizacijų kūrimas ir kita aktyvi veikla.
Tikslas – vienas vienintelis – suprasti. Reikalauti atlikti ir atlikti kuo daugiau – tai didžiausia švietimo sistemos problema, todėl būtina skirti tiek laiko, kad mokinys pirmiausia suvoktų, ko iš jo tikimasi. Juk tik tada galima įsiminti. 

Lietuvių kalbos mokymas

Lietuvių kalba – mano specializacija. Lietuvių kalbos pamokas vedu tiek mokyklinio amžiaus vaikams ar jaunuoliams, tiek suaugusiesiems. Korepetitoriaus paslaugos teikiamos net priešmokyklinukams. Korepetitorius – tai tas, kuris padeda pasivyti ir pralenkti klasės draugus, užpildyti spragas, pagilinti žinias, pasirengti rašyti kontrolinius darbus, diagnostinius testus. Su vyresniųjų klasių moksleiviais sėkmingai ruošiamės laikyti įskaitas ar valstybinius egzaminus (ir PUPP, ir brandos).
Studentai ir suaugusieji gali tikėtis pagalbos ruošdamiesi atsiskaityti specialybės kalbos kursą. Taip pat rengdami įvairius rašto darbus – konsultuoju kilus klausimams tiek dėl turinio, tiek dėl struktūros.
Su priešmokyklinukais dirbame tikėdamiesi kuo geresnio ir įdomesnio starto pirmąją rugsėjo pirmąją! Juk kai žinai, kas laukia ir esi tinkamai pasirengęs, nebaisu nei nauja tvarka, nei raidžių šalis. O namų sienos su visu tuo susipažinti tikrai padeda.

Specialieji užsiėmimai

Specialieji užsiėmimai skirti didesnių mokymosi sunkumų turintiems vaikams (skaitymo-rašymo sutrikimas, ASS, dėmesio koncentracija, hiperaktyvumas ir kt.) Jų metu orientuojamasi į konkrečias vaiko galimybes ir poreikius, tačiau jokiu būdu ne barjerus, kurie jam neva nėra peržengiami. Šių užsiėmimų metu įtraukiama daug dinamiškų, vaizdinių pratimų, tačiau ugdomi gebėjimai atlikti ir standartines užduotis, taip siekiant sumažinti bet kokią atskirtį ugdymo procese mokymosi įstaigoje.

Užsiėmimai pradinių klasių mokiniams

korepetitorius gali veikti su pradinių klasių mokiniais? Šios paslaugos – tai sisteminis, nuoseklus mokymasis: pagalbą atlikti namų darbų užduotis ir papildomus pratimus svarbiausiems dalykams įtvirtinti. Neretai vaikams sunku prisitaikyti prie mokyklos ritmo, stinga žinių ar gebėjimų savarankiškai atlikti užduotis, nepajėgia patys susidoroti su didžiuliu krūviu, todėl pagalbos ranka – būdas pagerinti ir rezultatus, ir emocinę būklę.
Su pradinių klasių mokiniais siekiame tobulinti ne tik lietuvių kalbos, bet ir visų kitų dalykų žinias. Taip bendravimo, laiko planavimo įgūdžius. Ugdome pasitikėjimą savo jėgomis ir drąsą. Drąsą klysti, nesuprasti ir klausti.

Lietuvių kalbos pamokos suaugusiesiems

Lietuvių kalbos mokytis kviečiu ir suaugusiuosius. Tai ir tie, kurie studijuoja, ir tie, kurie mokosi vakarinėse mokyklose – nesvarbu, kokio amžiaus būtų. Sėkmingai padedu ruoštis atsiskaityti, laikyti egzaminus.
Taip pat laukiami ir norintys išmokti lietuvių kalbą – kitakalbiai, svečiai iš užsienio. Dirbame pagal sudarytą individualią programą, orientuodamiesi į išsikeltus tikslus. Ugdome rašymo, tarimo ir skaitymo įgūdžius. Siekiame tapti visaverte visuomenės dalimi.