Straipsniai

Didžiausia klaida, kurią aplinkiniai daro norėdami padėti vaikui – tai spaudimas. Spaudimas įgyvendinti tikslus, spaudimas neatsilikti nuo brolių, seserų, draugų ar kolegų vaikų, lyginimas su jais klaidingai suvokiant tai kaip motyvaciją. Dažniausiai toks mūsų elgesys sukelia priešingą reakciją – vaiko apatiją, nusivylimą, savivertės problemas, nes jis nuolat yra lyginamas su
Iš mokytojo dažnai tikimasi stebuklų, o ir pats mokytojas neretai mano savaime esąs stebuklas. Tokia priešprieša sukelia nuolatinius konfliktus, kas klasėje yra viršesnis, kieno pareigos ir teisės yra svarbesnės. Šiandieninėje mokykloje mokytojai vis dažniau įvardija pagarbos stoką – mokiniai nori jaustis ir jaučiasi lygūs su jiems dėstančiais pedagogais, iškelia nepatogius
Nors žmogaus temperamentas yra gana individualus dalykas ir psichologai vieningai sutaria, kad temperamento tipų negalima skirti kategoriškai, jo ypatybės išryškėja gana ankstyvame amžiuje. Iš esmės temperamentas yra tai, kaip mes reaguojame į aplinką. Skiriami keturi temperamento tipai pasižymi skirtinga reakcija į dirgiklius. Flegmatikai paprastai reaguoja santūriai, jų atsakas į dirgiklį
„Dabar vaikų niekas nebaudžia. Vaikams viskas galima. Vaikų negalima drausminti.“ Tokie ir panašūs teiginiai skamba dažnai ir daugeliui atrodo, kad jei vaikas nėra stovėjęs kampe ir ant jo kasdien nėra keliamas balsas – vadinasi, jis nėra auklėjamas. Skirtingų specialistų ne kartą patvirtinta tiesa yra tokia, kad auklėjimas bausmėmis ir pakeltu
Vaikai linkę smalsauti. Jų beribis noras pažinti pasaulį ir sužinoti VISKĄ tikrąją šio žodžio prasme verčia užduoti aibes klausimų, kurių vieni prajuokina, kiti išvargina, o štai treti – tiesiog išmuša iš vėžių. Tokių situacijų visada buvo ir net neabejoju, kad bus. Kinta tik aktualijos – tų klausimų turinys. Jas nulemia