Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokymas

Pagal mokinio galimybes ir poreikius sudaroma mokymosi programa, parenkamos ir paruošiamos užduotys. 
Dalį užsiėmimų sudaro interaktyvių užduočių atlikimas, vizualizacijų kūrimas ir kita aktyvi veikla, padedanti geriau suprasti ir įsiminti.
Darbas vyksta pagal kiekvieno tempą ir galimybes – taip, kad būtų matyti rezultatas.

  • Individualūs užsiėmimai: žinių įtvirtinimas ir gilinimas, pasiruošimas laikyti egzaminus, rašyti patikrinimus ir kontrolinius darbus, spragų užpildymas, aukščiausių rezultatų siekimas. 
  • Pasiruošimas laikyti egzaminus – užsiėmimai vyresniųjų klasių moksleiviams: pasirengimas laikyti įskaitas, patikrinimus ir egzaminus (PUPP, brandos). 
  • Užsiėmimai pradinių klasių mokiniams: pagalba atlikti namų darbų užduotis, papildomų užduočių sprendimas žinioms įtvirtinti.
  • Užsiėmimai priešmokyklinio amžiaus vaikams: skaitymo, rašymo įgūdžių formavimas ir gilinimas, pasirengimas mokyklai. 
  • Lietuvių kalbos pamokos kitakalbiams: skaitymo, rašymo, kalbėjimo, tarimo įgūdžių lavinimas pagal individualią programą. 
  • Konsultacijos: specialybės kalbos ir kitais klausimais; studentams ir suaugusiesiems, vakarinių mokyklų mokiniams.

Kodėl vaikams reikalingas korepetitorius?

Neretai vaikams sunku prisitaikyti prie mokyklos ritmo, stinga žinių ar gebėjimų savarankiškai atlikti užduotis, jie nepajėgia patys susidoroti su didžiuliu krūviu, todėl pagalbos ranka – būdas pagerinti ir rezultatus, ir emocinę būklę. Sisteminis, nuoseklus mokymasis, pagalba atlikti namų darbų užduotis ir papildomi pratimai padeda įtvirtinti svarbiausius dalykus, pasiekti norimą lygį. Individualus užsiėmimas – tai puiki proga gilinti kalbos žinias, ugdyti bendravimo, laiko planavimo įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis ir drąsą. Drąsą klysti, nesuprasti ir klausti.