Specialieji užsiėmimai

Specialieji užsiėmimai

Specialieji užsiėmimai skirti didesnių mokymosi sunkumų turintiems vaikams (skaitymo-rašymo sutrikimas, ASS, dėmesio koncentracija, hiperaktyvumas ir kt.) Jų metu orientuojamasi į konkrečias vaiko galimybes ir poreikius, tačiau jokiu būdu ne barjerus, kurie jam neva nėra peržengiami. Šių užsiėmimų metu įtraukiama dinamiškų, vaizdinių pratimų, tačiau ugdomi gebėjimai atlikti ir standartines užduotis, taip siekiant sumažinti bet kokią atskirtį ugdymo procese mokymosi įstaigoje.

  • Skaitymo-rašymo sutrikimas. Vaikui sunku skaityti ir rašyti, dažnai praleidžia raides, painioja garsus, keičia žodžių galūnes taip, kaip jam patogiau ištarti. Daro daug klaidų, sunkiai dėlioja mintis. Užsiėmimų metų lavinamas ženklo ir reikšmės suvokimas, kuriamos vizualizacijos reikšmėms suteikti ir įsiminti, siekiama mažinti klaidų skaičių ir gilinti bazines žinias, lavinti skaitymą, rašymą.
  • Autizmo spektro sutrikimas – Aspergerio sindromas. Bendrieji požymiai – loginio mąstymo, orientacijos laike ir erdvėje stoka, prasta atmintis, sudėtingai suprantama ir įsisavinama informacija. Aspergerio sindromas išsiskiria gausybe individualių požymių. Užsiėmimų metu ieškoma būdų suprantamu būdu pateikti informaciją, skatinti jos įsisavinimą, mąstymą, ugdyti turimų resursų naudojimo įgūdžius, informacijos paieškos gebėjimus.
  • Dėmesio koncentracijos sunkumai, hiperaktyvumas. Sunku sutelkti ir išlaikyti dėmesį, išklausyti ar perskaityti informaciją, nusėdėti vietoje. Užsiėmimų metu reikia daug dinamikos, nuolatinės užduočių kaitos ir atlikimo būdų variacijos (žodinius keisti tekstiniais, tekstinius interaktyviais, interaktyvius vizualizacijomis, vizualizacijas žodiniais pratimais, tokiu būdu ilgiau išlaikomas dėmesys).